Produktionsänglar har i partnerskap med Energimyndigheten tagit fram utbildningsmaterial för startupbolag som ska producera sina prototyper. Vi baserar utbildningsmaterialet på djupintervjuer med startups och har med hjälp av experter från bland annat Teknikföretagen och PRV spelat in introduktionsfilmer inom de tre områdena: Kravspecifikation, IP- och Avtalsfrågor.

Introduktionsfilmer

Coachning inom kravspecifikation, IP och avtal

Kontaktperson 1

Kontaktperson 2

Kontaktperson 3