Produktionsänglar har i partnerskap med Energimyndigheten tagit fram utbildningsmaterial för startupbolag som ska producera sina prototyper. Vi baserar utbildningsmaterialet på djupintervjuer med startups och har med hjälp av experter från bland annat Teknikföretagen och PRV spelat in introduktionsfilmer inom de tre områdena: Kravspecifikation, IP- och Avtalsfrågor. Förutom filmer finns mallar, stöd och eventuellt även möjlighet till individuell coachning.

Små- och medelstora företag med energirelaterade och skalbara innovationer som önskar gå från prototyp till tillverkning kan ansöka om situationsbaserad coachning inom de tre områdena Kravspecifikation, IP- och Avtalsfrågor. Coachningen omfattar två timmars, leds av en expertkonsult och är kostnadsfri. Ansökan sker genom att fylla i formuläret på Energimyndighetens hemsida. Skicka in din ansökan senast 21 februari.

Introduktionsfilmer