Startups höst 2022

Knatteplock

Elin Oresten

Knatteplock ska ta fram framtidens barnmat som låter barn själva utforska mat med alla sinnen redan från 6 månaders ålder. Knatteplocks barnmat kommer sätta barnets självständiga ätande i fokus genom att skapa mat som är säker och enkel för barn att äta själva från start. Maten kommer ha ett stort fokus på naturliga råvaror som är bra för både barnens hälsa och för jorden.

Hur bidrar din produkt till ett mer hållbart samhälle?

Knatteplocks barnmat ska bidra till ett skifte i barnmatsbranschen. Vi vill erbjuda något annat än barnmatsburkar, klämmisar och majskrokar som som kan ge barn den motoriska utveckling och näring som de behöver och förtjänar. I detta finns en stark social hållbarhetsfaktor där alla barn ska få möjligheten att starta sin matresa på bästa sätt.

Twistboxes

Mikael Nelderup

En fullstor takbox med en volym på ca 520 L som du har på ditt takräcke! Vid förvaring så kan du göra den till ca 30 cm i omkrets och 80 cm hög och förvara den i din garderob hemma! Säkraste takboxen på marknaden samt att den är mycket mer användarvänlig en vanliga takboxar. En ny design och uttryck som kommer förändra sättet vi ser på denna marknad.

Hur bidrar din produkt till ett mer hållbart samhälle?

Den bidrar till att alla har möjlighet att komma i kontakt med naturen och friluftslivet. En produkt som produceras delvis lokalt samt att den väger 50% mindre än vanliga takboxar vilket kommer påverka miljön i ett positivt sätt vad det gäller utsläpp av avgaser.

Medsbag

Rebecca Byron Lohk, Oliver Lohk, Henrik Lohk & Hannah Lohk

Medsbag utvecklar produkter för den mest sårbara och deras nära som vårdar dem. Såsom barn med diabetes, anafylaxi mm.  Vår första produkt är en väska med en ljudenhet  som spelar barns medicinska tillstånd och medicinska handlingsplan vid en nödvändig situation. Produkten riktar sig till barn mellan 1-12 som bär med sig livsviktig medicin i vardagen.

Hur bidrar din produkt till ett mer hållbart samhälle?

Vår tes är att att barn med speciella behov exkluderas från ordinarie aktiviteter i livet. Det beror i huvudsak på okunskap, rädslor och ointresse från allmänheten. Medsbag motverkar stigman och exkludering genom att övertydligt inkludera de mest sårbara vilket höjer kännedom och insikter i frågan samtidigt som det genom informationsöverföringen underlättar för en okänd att hjälpa ett barn vid behov.  Väskan är tillverkad i polyester från återvunnen plast.

Oican

Sofie Hellström & Sarah Hellström

OICAN utvecklar ett nytt innovativt klädkoncept med inbyggda skyddsfunktioner som initialt riktar sig till barn i åldrarna 0-6 år. Skyddsfunktionerna som utgörs av ett nyutvecklat återanvändbart material kommer placeras vid olika kroppsområden som löper större risk för skador.

Hur bidrar din produkt till ett mer hållbart samhälle?

Tusentals barn lever i Sverige med sjukdomar som antingen innebär ökad fallbenägenhet eller förhöjd risk för skador i samband med fall och externa slag. Sjukdomar som får en såväl fysisk, mental och social påverkan i dagliga livet. Målsättningen är att genom trendiga kläder främja känslan av inkludering samt öka aktivitetsnivån hos barn. Genom att minska risken för skador kan vi även främja till den fysiska och mentala hälsan, men också minska den psykiska oro som ofta uppstår hos föräldrar.

IO-dit

Maria Martinez & Fernando Carrasco

Vi har utvecklat en ny teknik med cirkulära sensorer som hjälper jordbrukare att lättare fatta beslut för sina grödor i relation till bland annat bevattning, gödsling och sådd, vilket sparar upp till 50 % vattenförbrukning och ökar produktiviteten med upp till 40 %.

Hur bidrar din produkt till ett mer hållbart samhälle?

Genom att spara naturresurser håller vi växter och jord på bästa möjliga sätt och hjälper bönder att producera mer med samma markförlängning.

Mantis Photonics 

Diego Guenot, Jan Alexander, Denis Hellebuyck & Julie Hantson

Mantis producerar en enhet som kan registrera näthinnan i ett stort antal våglängder (färger) och använder denna information för att screena för flera sjukdomar, bland annat Alzheimer och glaukom. Denna enhet kommer att tillåta en stor del av den åldrande befolkningen att screenas och på så sätt tas om hand om på lämpligast sätt.

Hur bidrar din produkt till ett mer hållbart samhälle?

Alzheimer drabbar 30 miljoner människor i världen och det är viktigt att kunna diagnostisera den tidigt. Vår apparat kan påverka miljontals människors liv.

MycoMine

Magnus Ivarsson, Kristoffer Palmgren, Björn Ohlsén & Oona Snoeyenbos-West

MycoCube är ett biologiskt reningsverk för neutralisering av kolväten såsom oljor, drivmedel, plast där den aktiva komponenten är mikroskopisk svamp. Systemet är portabelt men även skalbart vilket ger utrymme för rening av mindre oljespill till föroreningar på industriell skala.

Hur bidrar din produkt till ett mer hållbart samhälle?

Användandet och produktionen av fossila bränslen, oljor, diesel mm har lett till stora volymer av förorenad mark och vatten samt kemiska avfall. Det finns inga hållbara lösningar utan tillvägagångssättet hittills har varit att antingen förbränna avfallet vilket leder till att växthusgaser tillförs miljön, eller lägga de på deponi i väntan på att metoder utvecklas. Vår MycoCube bryter ned föroreningarna på plats och slutprodukten är biomassa – ett fullkomligt naturligt material. Vi återför kolet till naturen och kolcykeln.

Ockham Technologies 

David Wensbo Posaric & Ola Svennesson

Vid städning krävs en färdigblandad brukslösning av städkemikalier, eller spädning av motsvarande koncentrat. Färdigblandade brukslösningar kräver onödig transport av huvudsakligen vatten och manuell spädning resulterar vanligtvis i för starka brukslösningar, samt hantering av hälsovådliga koncentrat. Våra patentsökta och verifierade tekniska lösningar – ”dispensern” – ger användaren omedelbar tillgång till brukslösningar för städning, med precis och optimal koncentration av ingående städkemikalier och på ett utomordentligt enkelt och användarvänligt sätt.

Hur bidrar din produkt till ett mer hållbart samhälle?

Våra produkter ligger i linje med flera av FN:s hållbarhetsmål genom att bidra till säkrare, en mer robust och hållbar infrastruktur genom minskat behov av vägtransporter (#9 och #11), samt genom att substantiellt minska kemikalieanvändning för en mer hållbar konsumtion, minskad miljöpåverkan och renare hav (#12; #13 och #14).

Flox

Sara Nozkova, Marco Moletta & Matteo Tadiello

Flox utvecklar ett autonomt drönarbaserat system för att störa bort oönskade djur från gårdar och odlingar

Hur bidrar din produkt till ett mer hållbart samhälle?

Vi minskar matsvinn genom att skyddar grödor. Dessutom skyddar vi unga träd och hjälper markägare med återplanteringsinsatser. Skogsägare binder mer koldioxid och bönder kan öka sin produktion, vilket i slutändan innebär mindre tryck på utvidgning av jordbruksmarker till priset av att förstöra naturliga vilda skogsekosystem.

Elementric

Fredrik Lindell

Droppmattan är en trådlöst uppkopplad vattenlarmsmatta anpassad för att upptäcka läckage i kök och med en SaaS tjänst erbjuda försäkringsbolag, fastighetsbolag som privatpersoner att övervaka och varna om läckage för att förhindra vattenskador från att inträffa.

Hur bidrar din produkt till ett mer hållbart samhälle?

300,000 vattenskador registreras varje år i Norden till en kostnad av 20 miljarder, 33 % inträffar i köken. Genom att upptäcka läckage i kök skapar man höjd boendekvaliteten och ger en reducerad kostnad för vattenskador.

Cocoon Airbag Protection

Emma Garatea, Helmuth Kristen, Theodor Winbladh & Jonas Källmén

Cocoon är en patenterad airbag för cykelbarnstolar som fästs bakom barnstolens rygg och öppnar upp sig som en skyddande bubbla kring barnet om rörelsemönstret matchar profilen för en olycka.

Hur bidrar din produkt till ett mer hållbart samhälle?

Cocoon erbjuder föräldrar en ökad trygghet. Lösningar som Cocoon bidrar till att fler kommer att använda cykeln och stimulerar uppbyggnaden av cykelvänlig infrastruktur.

B-bylon

Marcus Engqvist, Patricia Möller & Daniel Sköld

Målet är att bidraga med ökad odling i hem på ett enkelt och hållbart sätt. Vi skall erbjuda våra kunder ett enkelt system för att odla sallad/örter i hemmet. Odla hydroponiskt är en ökande trend som har flera positiva aspekter inom de globala målen.

Hur bidrar din produkt till ett mer hållbart samhälle?

Minskade transporter minskar matsvinn.

Starfish of Sweden

Jonas Ahlqvist, Jim Roslund, Rickard Dahan, Joakim Lerud & Tim Kovac

Starfish of Sweden utvecklar en innovativ, patentsökt marknadsplattform för att skydda patienter från tillstånd som är kända för att leda till trycksår. Idén och lösningen förenklar och stör repetitiv, kostsam sårhantering genom att bibehålla hälsosamma hudförhållanden och patientkomfort. Innovationen är därtill tänkt att förbättra hudförhållanden och komfort inom t.ex transport- och kontorssektorn.

Hur bidrar din produkt till ett mer hållbart samhälle?

De anti-decubitusmadrasser för att förebygga trycksår kategori 1, som i huvudsak är det som idag finns på marknaden, sorteras som grovsopor och bränns därefter som enda alternativ. Starfish of Sweden’s innovation är anpassad efter det cirkulära samhället, dvs är återvinningsbar, kan tvättas, har en bättre livslängd och är anti-bakteriologisk. Produkten är även utarbetad för att på ett bättre, enklare och fördelaktigt ekonomiskt sätt möjliggöra och förbättra situationen i utvecklingsländer, något som idag är kraftigt eftersatt.

Safety By Cilia

Cissi Wallin Nilsson, Joachim Lindborg & Patrik Nilsson

Smart, tech-baserat överfallslarm maskerat som ett fint, diskret smycke. Smycket är i sin tur kopplat till ett säkerhetsparaply i form av en community, för att ge trygghet varje dag och om något sker. Förutom att denna produkt jobbar mot att motverka eventuellt överfall så har vi lagt stort fokus på att hjälpa de människor som redan har varit med om det värsta att ta sig vidare och känna trygghet igen.

Hur bidrar din produkt till ett mer hållbart samhälle?

Under 2021 anmäldes omkring 25 000 sexualbrott, varav 9240 rubricerades som våldtäkt. Hela 45% av befolkningen i Sverige år 2021 påvisade oro för att bli utsatt för olika typer av brott. Det finns en enorm målgrupp som inte är nöjd med dagens alternativ av säkerhetslösningar och det är där Safety By Cilia kommer in. Vad som skiljer oss från andra överfallslarm är att våra funktioner är framtagna baserade på olika fall i samband med polisen i Stockholm som ska öka chansen för offret att klara sig eller i värsta fall få gärningsmannen dömd för brottet.

Adsorbi

Hanna Johansson & Kinga Grenda

Adsorbis innovation är ett cellulosabaserat och adsorberande material. Materialet har 5-8 högre kapacitet för att fånga upp luftföroreningar än aktivt kol.

Hur bidrar din produkt till ett mer hållbart samhälle?

Luftrening är viktigt för människors hälsa och för att skydda känsliga föremål. Men idag används stora mängder material och energi för att ta bort luftföroreningar. Adsorbis lösning är biobaserad, men kräver en betydligt mindre mängd material för att utföra samma funktion.

Avsalt

Niels Boon, Paula Merino de Cabo, Robin Persson, Johan Säfholm, Thomas Andén & Jonas Arildsson

En multikanals kapacitiv avjoniseringsutrustning, eller enklare: en jonflyttare. Avsalts teknik flyttar joner och andra laddade småmolekyler från vattenflöden.

Hur bidrar din produkt till ett mer hållbart samhälle?

Vatten som kan återbrukas ökar till en jämförelsevis låg energikostnad. Vatten med för höga halter av tungmetaller kan användas för bevattning. Bräckt vatten som är odrickbart kan sänkas i salthalt och bli drickbart färskvatten. Grundvatten som blivit för salt på grund av avdunstning eller intrång av havsvatten kan fortsätta användas för bevattning.

Vaquita technologies

Nour Akel, Vijaya Gullapalli & Eva Lidgard

En modulär, kompakt med plug and play, som har en övervakningsstation för vattenkvalitet som ger mätningar av levande vattenkvalitet som ett alternativ till den dominerande, låga effektiviteten och tidskrävande provtagningsmetoden som används för närvarande.

Hur bidrar din produkt till ett mer hållbart samhälle?

Vi ser detta ske främst genom att: Skydda jordens vattenresurser: Genom att använda vår teknik strävar vi efter att öka kvaliteten på vatten globalt. Först då kan vi säkra denna nyckelresurs, för framtida generationer. Att förbli proaktiv: Vår kombination av både hårdvara och mjukvara kommer att medföra den nödvändiga förändringen på marknaden – det är dags att bli proaktiv, snarare än reaktiv.

Kaldi AI

Victor Durán

Kvalitetssäkring av soft commodities eller råvaror.

Hur bidrar din produkt till ett mer hållbart samhälle?

Minskar avfall, ingen fattigdom och biologisk mångfald.

Startups vår 2022

Gottlery

Tilda Wissmar

Gottlery säljer kexskedar i choklad och brödsmak som passar perfekt för att avnjuta mjuka efterrätter, som glass och tårta. Skedarna är veganska och tillverkade på 100% naturliga ingredienser.

Hur bidrar din produkt till ett mer hållbart samhälle?

Mitt mål med Gottlery är att minska konsumtionen av engångsartiklar som blir till svinn efter användning. Vi vill att våra kunder ska kunna hjälpa miljön på ett gott och roligt sätt, en tugga i taget.

Cirkulär

Eric Öste, Stefano Sacchetto & Yvonne Nygård

Produkten Cirkulein är ett högvärdigt mycoprotein som kan användas i olika foderapplikationer och framställd i en cirkulär process, där svampar växer på restavfall.

Hur bidrar din produkt till ett mer hållbart samhälle?

Cirkulein har ett avsevärt mindre klimatavtryck än både fiskmjöl och sojaprotein. Produktionen sker i slutna fermentationstankar, är helt oberoende av väder och kan produceras kontinuerligt året runt. Cirkulein kommer att produceras i Sverige, vilket minskar Sveriges klimatavtryck och beroende på andra länder.

Motsats Furniture

Snehan Chakravarthi

Zero da vinci stolen är en multifunktionell möbel för arbete och vila i hemmet och på kontoret.  Den innovativa designen gör det möjligt att byta mellan arbetsläge och viloläge medan användaren sitter i den.

Hur bidrar din produkt till ett mer hållbart samhälle?

Vi fokuserar på smart och smidig funktionalitet, vår lösning kräver mindre mängd material och vi undviker användning av elektroniska delar och maskineri, därför väger den mindre och är billigare och enklare att tillverka än våra konkurrenters. Smart design gör att den också kan plattpackas och möjliggör ett skrivbord och en låda integrerade i designen.

Ellure

Rui Selah Li & Marc van Almerk

Ellure erbjuder ett mjukvaru-/hårdvarusystem för att producera flytande FMCG på begäran och skräddarsytt.

Hur bidrar din produkt till ett mer hållbart samhälle?

Våra idéer om massanpassning av flytande konsumtionsvaror har en positiv effekt på hållbar ekonomisk tillväxt eftersom vi hanterar resurser och avfall mer effektivt samtidigt som vi skapar mer värde. Eftersom produkterna är mer fokuserade på kundens behov, skapas färre produkter som människor inte vill ha och produkterna som skapas är mer tillfredsställande eftersom de bättre möter kundernas krav. Detta har en positiv effekt på användarna, samhället och miljön.

Vokii

Josefine Hölling & Maria Svahn

Vokii är en uppsättning instrument anpassade för personer med funktionshinder. De är byggda för att användas tillsammans med andra för att tillgänglighetsanpassa möjligheten att spela i band.

Hur bidrar din produkt till ett mer hållbart samhälle?

Ur en social hållbarhetssynpunkt bidrar idén till kundens välmående genom en meningsfull aktivitet och interaktion, där kunden utvecklar sina sociala och musikaliska förmågor. Instrumenten bidrar till ett mer inkluderande samhälle vilket främjar psykisk hälsa.

Rainwell

Ralf Torgrip & Ann-Sofie Paulander

RainWell är en patentsökt kombinationsteknik som renar (söt) regnvatten till dricksvatten. RainWell fungerar på naturliga principer, off-grid, cirkulärt, utan tillsatser och utan filter.

Hur bidrar din produkt till ett mer hållbart samhälle?

Dricksvatten är centralt för att upprätthålla liv. Dricksvattenproduktion är därför central i ett samhälle med ändliga resurser. Dricksvatten är idag en ändlig resurs och på många ställen finns dricksvatten ej att tillgå. RainWell möjliggör hållbar och cirkulär lokal dricksvattenproduktion på konsumentnivå.

Nobula3D

Michael Fokine, Chunxin Liu & Taras Oriekhov

År 2020 såldes cirka 2 miljoner 3D-skrivare som kunde skriva ut i plast, metall och keramik. Efterfrågan på komplexa produkter gjorda av glas inom en mängd olika områden ökar. Med vår nya 3D-skrivare är det nu lika enkelt att skriva ut i glas som det är att skriva ut i plast.

Hur bidrar din produkt till ett mer hållbart samhälle?

För glasbearbetning krävs ofta stor utrustning, energikrävande processer, renrum och kemikalier, samt specialistkunskap. Även om vi skriver ut glas vid 2000 grader så drar vår 3D skrivare inte mer än ca. 200 W, vilket är mindre än din kaffebryggare.

Ekobot

Tomas Täuber & Erik Jonuks

Ekobot är ett ungt startupbolag verksamt inom Agtech. Ekobot har sedan 2017 utvecklat en autonom eldriven robotplattform med AI stöd för precisionsinsatser inom lantbrukssektorn.

Hur bidrar din produkt till ett mer hållbart samhälle? (max 4 meningar)

Forskningsframsteg inom batteriteknik, utveckling av smarta solceller, positioneringssystem, machine learning och artificiell intelligens har möjliggjort för Ekobot att utveckla ett eldrivet autonomt robotsystem med AI-stöd. Detta minskar användning av bekämpningsmedel inom livsmedelsproduktionen.

Psiwisp

Pernilla Hanssen & Sven Hanssen

WISP är en Frame Runner för alla. För dig som gillar och tycker om att träna utomhus, för dig som gillar att springa långa sträckor som maraton och för dig som gillar att träna och tävla på en bana.

Hur bidrar din produkt till ett mer hållbart samhälle?

WISP Frame Runner ger människor med nedsatt balans och muskelstyrka möjligheten att få känna friheten av att springa på egen hand. Ur ett miljöperspektiv så används benen för att driva den framåt och merparten av materialet som används är cirkulerbart.

Colmeo

Anders Tingström

Spara tid och frustration vid felsökning av produktionsfel.​ Se orsaken snabbt och enkelt med en film på felet.

Hur bidrar din produkt till ett mer hållbart samhälle?

Genom att öka producerande företags effektivitet minskar vi resursåtgång och svinn, detta bidrar till ett mer hållbart samhälle.