Produktionsänglar stöttar startups och leverantörer att starta nya produktionssamarbeten. Detta sker genom coachning och vägledning för svenska hårdvarustartups i fasen mellan prototyp och serieproduktion. Det ger möjligheter för leverantörer att testa produktion av nya produkter i liten skala, med långsiktigt mål att öka produktion i Sverige för att bibehålla jobb och konkurrenskraft samt minska sårbarheten med globala leverantörskedjor.

Är ni en Leverantör som vill arbeta med nya innovationer?

Leverantörer får möjligheten att på ett effektivt sätt och genom ett digitalt möte matchas med flera startups som är redo att börja tillverka och som kan vara potentiella kunder. Under 2020/2021 kommer flera omgångar av digitala matchningar att köras.

Varje startup tilldelas en erfaren produktionsexpert som ger situationsanpassad coachning och handfast hjälp i diskussionerna med leverantören. Det följs upp med en konkret handlingsplan för att öka chanserna till nya produktionssamarbeten.

Vi söker tillverkare

Vi söker tillverkare och leverantörer inom olika kategorier som är intresserade av att arbeta med innovationsbolag. Ta kontakt med oss, vi berättar gärna mer!

Fyll i dina uppgifter så återkommer vi till dig