Framgångsfaktorn

En framgångsfaktor i konceptet Produktionsänglar är produktionsexperten som är en senior, erfaren och produktionskunnig person som funge­rar som en brygga mellan startups och leverantörer. Genom en erfaren produktions­expert får innovatörerna situationsanpassad coachning och handfast hjälp i diskussion­erna med leverantören (där bland annat produktionsteknisk terminologi kan innebära en barriär)

Vi tror på att bygga upp en nationell bank med produktionsexperter med bred industriell erfarenhet som coacher åt startupbolagen – och som intermediär mellan olika aktörer som normalt inte pratar med varandra. Metodiken innebär vidare att mötena följs upp med en konkret handlings­plan för att öka chanserna till nya produktionssamarbeten.

Vi söker därför flera produktionsexperter inom olika områden som kan agera coacher. Ta kontakt med oss, vi berättar gärna mer!

Fyll i dina uppgifter så återkommer vi till dig