Framgångsfaktorn

En framgångsfaktor i konceptet Produktionsänglar är produktionsexperten som är en senior, erfaren och produktionskunnig person som funge­rar som en brygga mellan startups och leverantörer. Genom en erfaren produktions­expert får innovatörerna situationsanpassad coachning och handfast hjälp i diskussion­erna med leverantören (där bland annat produktionsteknisk terminologi kan innebära en barriär)

Startupbolagen är i fasen att skapa samarbeten för att få igång sin produktion, men saknar kompetens kring hur man går tillväga. Så bli produktionscoach om du kan produktion, men vill lära dig mer om startups, få inspiration av miljön där det agila är mer av en självklarhet och en förutsättning, där inga skrivna vägledande hjulspår finns. Där man behöver agera snabbt och bryta ny mark, där ledarskapet verkar i en föränderlig miljö med stor osäkerhet och risktagande, där visionen behöver kommuniceras ofta och den inre lågan är bränslet.

En produktionscoach kan bidra på följande två sätt:
  • coach under programmet, 3 timmar/företag (5 företag), utspritt över två månader
  • medlem i expertpanel, 1/2 dags session, plus förarbete och eftersnack
Vi söker produktionsexperter inom olika områden som kan agera coacher. Ta kontakt med oss, vi berättar gärna mer!

Fyll i dina uppgifter så återkommer vi till dig