DIGITAL MATCHMAKING

Under våren har Produktionsänglar och Energimyndigheten initierat ett pilotprojekt som syftar till att hjälpa svenska startups med innovativa produkter att starta produktionssamarbete med svenska leverantörer. Startups erbjuds även coachning av produktionsexperter.

Under 2020/2021 kommer ytterligare 5 omgångar med Digital Matchmaking att genomföras, denna gång i samverkan med Vinnova. Målet är att stötta 25 startups att gå från prototyp till lokal produktion i Sverige istället för att producera i lågkostnadsländer.

Målet är att starta nya produktionssamarbeten mellan startups och leverantörer i Sverige, genom digital matchning. Detta kommer att stötta både startups i deras industrialiseringsfas och SME:er som får möjlighet att hitta lokala leverantörer samt hjälpa lokala leverantörer att hitta nya kunder. Digital Matchmaking kommer att köras i flera omgångar med 5 startups per gång.

DIGITAL MATCHMAKING I KORTHET

  • Inledande möte med produktionscoach

  • Digital matchning med leverantör

  • Produktionscoachning och utveckling av handlingsplan

  • Avslut och utvärdering

               

ANMÄL INTRESSE TILL FRAMTIDA OMGÅNGAR VIA FORMULÄRET NEDAN

Kontaktperson 1

Kontaktperson 2

Kontaktperson 3

Välj de alternativ som stämmer in på er:

Hur avser ni montera slutprodukten: