STÖTTAR STARTUPS OCH MINDRE FÖRETAG SOM ÖNSKAR SKALA UPP EN FYSISK PRODUKT FRÅN PROTOTYP TILL SERIEPRODUKTION

PRODUKTIONSÄNGLAR

"Snabbt och effektivt, fot in i dörren hos leverantörerna direkt! Gå direkt på utmaningen, kändes mycket bra”

"Det här konceptet är en fantastisk dörröppnare”

Norrsidans Innovation, Stockholm

Optima Planta, Uppsala

”Produktionsänglars Digital Matchmaking är ett extremt effektivt sätt att knyta kontakter

Vi är nära ett industrialiserings- & tillverkningsavtal med en startup,

Jan Kristoffersson, CEO, Prodma AB

som leder till verkliga affärer, och borde fortsätta även efter Corona.

Legotillverkning till en annan och diskussioner med en tredje.”

Läs mer och anmäl intresse

DIGITAL MATCHMAKING

Matchar ihop innovativa startups med svenska leverantörer

Coachning inom kravspec, IP och avtal

I partnerskap med Energimyndigheten erbjuder Produktionsänglar coachning till små- och medelstora företag, med energirelaterade och skalbara innovationer, inom de tre områdena Kravspecifikation, IP- och Avtalsfrågor. Coachningen omfattar två timmars, leds av en expertkonsult och är kostnadsfri. Ansökan sker genom att fylla i formuläret via länken.

Läs mer och anmäl dig här

Från prototyp till produktion – det här måste du veta

Under Science Week, den 5/2 kl. 11-12, arrangerades seminariet Beställarkompetens nödvändig för lyckad produktionsaffär – detta måste du veta som startup

I partnerskap med Energimyndigheten lanserades introduktionsfilmer för startups som står inför att starta upp produktion. De är baserade på intervjuer med startups och vi har med hjälp av experter från Teknikföretagen och PRV fokuserat på de tre områdena: kravspecifikation, IP- och avtalsfrågor.

Se det inspelade seminariet här.

Produktionsänglar inleder samarbete med Manufacturingguide

Genom vårat samarbete med Manufacturing Guide får Produktionsänglar åtkomst till deras nischade nätverk med Innovationsstödjande leverantörer. Detta verktyg ger oss bättre föutsättningar att matcha produktidéer med svenska utvecklare och tillverkare.

Är du en leverantör med hårdvarufokus och intresserad av att stötta innovationsbolag? Anmäl dig till vårt kluster av leverantörer på Manufacturingguide

Varför behövs Produktionsänglar i Sverige?

Ökad konkurrenskraft med produktion i Sverige

Uppskalning i Sverige istället för utomlands

Sverige som bas för produktionsinvesteringar

Stärka kopplingen mellan FoU och produktion

Stötta Startups och SMEs industrialisering

Använda Time To Volume som konkurrensmedel

Produktionsänglar – ett innovativt koncept för industrialisering och uppskalning

Innovationssystemet i Sverige brister när det gäller att stödja mindre bolags industrialisering och uppskalning av nya produkter. Det beror bland annat på uppgiftens komplexitet och behovet av kompetens inom ett brett fält – här krävs både bred produktionsexpertis och omfattande kapital till investeringar i produktionsutrustning och fabriker. Konsekvensen blir ofta att produktionen sker utomlands, alternativt att även produkter och företag riskerar att försvinna till utländskt ägande. Detta problem vill projektet Produktionsänglar bidra till att lösa. Produktionsänglar är ett koncept som stöttar startups och mindre företag som önskar skala upp en fysisk produkt från prototyp till serieproduktion. Produktionsänglar har ett upplägg som påminner om Affärsänglar men med inriktning mot den senare delen i värdekedjan som ibland brukar kallas för dödens dal.

Ett samarbete mellan:

Industrialiseringscaset Pharem Biotech

Genomförd omgång, våren 2018

Produktionsänglar testades i en skarp pilot med start-up bolaget Pharem Biotech i Södertälje Science Park tillsammans med KTH och IVA. Företagets produktportfölj omfattar produkter som filtrerar läkemedelsrester från vatten och befinner sig i industrialiseringsfasen med flera av produkterna. Exklusivt inbjudna produktions- och hållbarhetsexperter ingick i panelen av Produktionsänglar där Pharem presenterade sitt skarpa industrialiseringscase.

Industrialiseringscaset Labtrino

Genomförd omgång, hösten 2019

Produktionsänglar testades i en skarp pilot med start-up bolaget Labtrino i Södertälje Science Park tillsammans med KTH. Företaget utvecklar en mätare som baserat på ultraljudsteknik gör det möjligt att mäta vattenflödet genom rör. Exklusivt inbjudna produktions- och hållbarhetsexperter ingick i panelen av Produktionsänglar där Labtrino presenterade sitt skarpa industrialiseringscase.

Industrialiseringscaset Mimbly

Genomförd omgång, våren 2020

Produktionsänglar testas i en skarp pilot med start-up bolaget Mimbly i Södertälje Science Park tillsammans med KTH. Företaget utvecklar en produkt som återvinner vatten från tvättmaskiner, samtidigt som den sänker elförbrukningen och filtrerar bort mikroplaster. Exklusivt inbjudna produktions- och hållbarhetsexperter ingick i panelen av Produktionsänglar där Mimbly presenterade sitt skarpa industrialiseringscase.

Samarbetspartners

Med finansiering från: