Slide background

STÖTTAR STARTUPS OCH MINDRE FÖRETAG SOM ÖNSKAR SKALA UPP EN FYSISK PRODUKT FRÅN PROTOTYP TILL SERIEPRODUKTION

PRODUKTIONSÄNGLAR

"Det här konceptet var en fantastisk dörröppnare”

Optima Planta, Uppsala

"Snabbt och effektivt, fot in i dörren hos leverantörerna direkt! Gå direkt på utmaningen, kändes mycket bra”

Norrsidans Innovation, Stockholm

Slide background

Läs mer och anmäl er

DIGITAL MATCHMAKING

Produktionsänglar växlas upp nationellt

Produktionsänglar ska stärka innovationssystemet med möjlighet att utvidga på nationell basis, därför ska projektet i denna fas genomföra en pilot och föreslå ett upplägg för en nationell utrullning, etablera och utveckla samarbeten med aktörer för att vidareutvecklas och vara redo att växlas upp nationellt i Sverige.

Är du en startup med hårdvarufokus, leverantör, produktionsexpert eller en Science Park som är intresserad av att var med, hör gärna av dig.

Läs mer

Digital Matchmaking

Under rådande coronakris inleder Produktionsänglar ett samarbete och pilotprojekt med Energimyndigheten och Vinnova. Målet är att starta nya produktionssamarbeten mellan startups och leverantörer i Sverige, genom ett digitalt format.

Startups och SME:er kommer att få möjlighet att starta produktionssamarbete digitalt med lokala leverantörer.

Läs mer

Varför behövs Produktionsänglar i Sverige?

Ökad konkurrenskraft med produktion i Sverige

Uppskalning i Sverige istället för utomlands

Sverige som bas för produktionsinvesteringar

Stärka kopplingen mellan FoU och produktion

Stötta Startups och SMEs industrialisering

Använda Time To Volume som konkurrensmedel

Produktionsänglar – ett innovativt koncept för industrialisering och uppskalning

Innovationssystemet i Sverige brister när det gäller att stödja mindre bolags industrialisering och uppskalning av nya produkter. Det beror bland annat på uppgiftens komplexitet och behovet av kompetens inom ett brett fält – här krävs både bred produktionsexpertis och omfattande kapital till investeringar i produktionsutrustning och fabriker. Konsekvensen blir ofta att produktionen sker utomlands, alternativt att även produkter och företag riskerar att försvinna till utländskt ägande. Detta problem vill projektet Produktionsänglar bidra till att lösa. Produktionsänglar är ett koncept som stöttar startups och mindre företag som önskar skala upp en fysisk produkt från prototyp till serieproduktion. Produktionsänglar har ett upplägg som påminner om Affärsänglar men med inriktning mot den senare delen i värdekedjan som ibland brukar kallas för dödens dal.

Industrialiseringscaset Pharem Biotech

Genomförd omgång, våren 2018

Produktionsänglar testades i en skarp pilot med start-up bolaget Pharem Biotech i Södertälje Science Park tillsammans med KTH och IVA. Företagets produktportfölj omfattar produkter som filtrerar läkemedelsrester från vatten och befinner sig i industrialiseringsfasen med flera av produkterna. Exklusivt inbjudna produktions- och hållbarhetsexperter ingick i panelen av Produktionsänglar där Pharem presenterade sitt skarpa industrialiseringscase.

Industrialiseringscaset Labtrino

Genomförd omgång, hösten 2019

Produktionsänglar testades i en skarp pilot med start-up bolaget Labtrino i Södertälje Science Park tillsammans med KTH. Företaget utvecklar en mätare som baserat på ultraljudsteknik gör det möjligt att mäta vattenflödet genom rör. Exklusivt inbjudna produktions- och hållbarhetsexperter ingick i panelen av Produktionsänglar där Labtrino presenterade sitt skarpa industrialiseringscase.

Industrialiseringscaset Mimbly

Genomförd omgång, våren 2020

Produktionsänglar testas i en skarp pilot med start-up bolaget Mimbly i Södertälje Science Park tillsammans med KTH. Företaget utvecklar en produkt som återvinner vatten från tvättmaskiner, samtidigt som den sänker elförbrukningen och filtrerar bort mikroplaster. Exklusivt inbjudna produktions- och hållbarhetsexperter ingick i panelen av Produktionsänglar där Mimbly presenterade sitt skarpa industrialiseringscase.